New in SwedenHar du kommit tillrätta i Sverige? Have you settled well in Sweden?
Vad heter du? What's your name?
Jag heter Martin I'm Martin
Vad heter han? What's his name?
Vad studerar du? What are you studying?
Vad tycker du om Sverige? What do you think about Sweden?
Var bor du? Where do you live?
Varifrån kommer du? Where are you from?
Varifrån i USA kommer du? Where in the USA are you from?
Hur länge har du varit i Sverige? How long have you been in Sweden?
Jag har bott i Sverige i fem månader. I've lived in Sweden for five months
Hur ofta pratar du svenska? How often do you speak Swedish?
Pratar du engelska? Do you speak English?
Talar du engelska? Do you speak English?
Sju skönsjungande sjuksköterskor skötte sjuttiosju sjösjuka sjömän. Seven beautifully singing nurses tended to seventy-seven seasick seamen.
(A common tongue-twister used to torture foreigners.)
About me:      
Mitt namn är Oskar Lindström My name is Oskar Lindström
Jag bor i Stockholm I live in Stockholm
Jag är tjugo år gammal I'm 20 years old
Jag är endabarn I'm an only child
Jag är änkling I'm a widower
Jag är änka I'm a widow
Jag är flykting I'm a refugee
Jag är född i Sverige I was born in Sweden (I am born in Sweden)
Jag är skild I'm divorced
Jag har funktionsnedsättning I'm handicapped (I have handicap)
Jag är inte gift I'm not married
Jag är inte så förtjust i opera I'm not crazy about opera (I'm not so infatuated with opera)
Jag är inte van vid det I'm not used to it/that
Jag älskar jazz I love jazz
Jag är nygift I'm newly-married
Jag är skådespelare I'm an actor/actress
Jag är synskadad I'm visually impaired
Jag är utbytesstudent I'm an exchange student
Jag är vegetarian I'm a vegetarian
Jag har aldrig varit gift I've never been married
Jag har bott här i sex månader I've lived here for six months
Jag har en bror och en syster I have a brother and a sister
Jag har en hund och en katt I have a dog and a cat
Jag har inga syskon I don't have any siblings
Jag har precis fått syskonbarn I've just gotten a niece/nephew
Jag har två barn I have two children
Jag har fem kusiner I have five cousins
Jag har varit gift två gånger I've been married twice (two times)
Jag har varit i Sverige i två måneder I've been in Sweden for two months
Jag kom till Sverige för två år sedan I came to Sweden two years ago
Jag kommer från Turkiet I'm from Turkey
Jag kommer från USA I'm from the US
Jag läser matematik I'm studying mathematics
Jag pratar inte svenska I don't speak Swedish (I speak not Swedish)
Min familj bor i Göteborg My family lives in Göteborg
Min pappa är tandläkare My dad is a dentist
Min storasyster är grundskollärare My big sister is a schoolteacher (grundskola = elementary school)
Mina föräldrar kommer från Iran My parents are from Iran

Copyright iSpeakSwedish.com 2021