Lesson 1: Conversation
Conversation » Explanation » Vocabulary » Phrases » Pronunciation » Test I » Test II » Test IIIJohn and Lina meet at Mats' party
John: Hej. Jag heter John. Hi. I'm John.
Lina: Hej. Lina. Hi. Lina.
John: Kul fest, va? Nice party, huh?
Lina: Ja, det är det. Yes, it is.
  Hur känner du Mats? How do you know Mats?
John: Vi jobbar tillsammans. We work together
Lina: Är du också lärare? Are you also a teacher?
John: Ja, det är jag. Yes, I am.
  Jag jobbar som lärarvikarie här i Stockholm. I'm working as a substitute teacher here in Stockholm.
Lina: Kommer du från Stockholm? Are you from Stockholm?
John: Nej, jag är faktiskt inte svensk. No, I'm actually not Swedish.
  Jag kommer från Namibia. I'm from Namibia.
Lina: Jaha, är det sant? Oh, really?
  Vad spännande. How exciting.
  Hur länge har du varit i Sverige? How long have you been in Sweden?
John: Jag har varit här i nästan tre månader. I've been here for almost 3 months.
Lina: Men du pratar så bra svenska! But you speak such good Swedish!
John: Tack. Thanks.
  Mina föräldrar är svenskar. My parents are Swedes.
  Min mor bor här och min far bor i Namibia. My mother lives here, and my father lives in Namibia.
  Jag kom hit för att besöka min mor. I came here to visit my mother.
Lina: Okej. OK.
  Är du från Windhoek, eller? Are you from Windhoek, or?
John: Nej, jag kommer från Swakopmund. No, I'm from Swakopmund.
  Det är en liten stad. It's a small town.
  Du då? How about you?
Lina: Jag? Jag är bara en vanlig svensk tjej. Me? I'm just a regular Swedish girl.
  Jag är från Sundsvall, men jag bor i Stockholm. I'm from Sundsvall, but I live in Stockholm.
John: Vad jobbar du med? What do you do for work?
Lina: Jag är skådespelare. I'm an actress.

Remember everything you learn. You will be tested on it later.

Copyright iSpeakSwedish.com 2021